Gratis Winnen Horoscoop

Laatste reacties

Disclaimer en voorwaarden

Disclaimer

Disclaimer en voorwaarden

Disclaimer en voorwaarden

LEES DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG VOORDAT U GEBRUIK MAAKT VAN DEZE WEBSITE. WANNEER U DEZE WEBSITE GEBRUIKT, BETEKENT DIT DAT U DEZE VOORWAARDEN ACCEPTEERT. MAAK GEEN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE ALS U DEZE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT.

Gebruik van de site
Gratisvoorvrouwen.nl verleent u het recht de site uitsluitend voor uw eigen en niet-commercieel gebruik te gebruiken. Het is niet toegestaan het materiaal op deze site op enigerlei wijze te reproduceren of openbaar ten toon te stellen, te gebruiken of te verspreiden voor enig publiek of commercieel doel.

Gebruik van het materiaal op andere websites of een computer in een netwerkomgeving voor enig doel is verboden. Het materiaal op deze site is auteursrechtelijk beschermd en ongeautoriseerd gebruik van enig materiaal op deze site heeft mogelijk een overtreding van auteursrechten, of andere wetten tot gevolg. Als u een van deze voorwaarden schendt, wordt uw recht om de site te gebruiken automatisch ingetrokken.

Gebruik van de Hyperlinks en de RSS Feed van deze site
Het is niet toegestaan om zonder, schriftelijke voorafgaande toestemming van Gratisvoorvrouwen de hyperlinks op de website Gratisvoorvrouwen.be, alsmede de hyperlinks in de RSS feed te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.

Het is niet toegestaan, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank op te vragen en te hergebruiken en/of te downloaden naar een eigen databank of computersysteem, alsmede de niet-substantiŽle delen van de inhoud van de databank herhaaldelijk en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de databankenwet.

De hyperlinks op onze website, alsmede de hyperlinks in onze RSS feeds zijn voorzien van codes gerelateerd aan de naam Gratisvoorvrouwen.be en zijn ook gerelateerd aan overeenkomsten met onze partners en adverteerders. Misbruik van deze hyperlinks kan ernstige schade veroorzaken. Indien wij dit constateren, zijn wij genoodzaakt de schade te verhalen op de veroorzaker en zo nodig juridische stappen te ondernemen.

Vrijwaring
Gratisvoorvrouwen.be spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen juist is, daarentegen kan Gratisvoorvrouwen.be niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Gratisvoorvrouwen.be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De Gratisvoorvrouwen-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Gratisvoorvrouwen.be liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Gratisvoorvrouwen.be. Gratisvoorvrouwen.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Gratisvoorvrouwen.be geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Gratisvoorvrouwen.be kan deze voorwaarden ten allen tijde wijzigen door deze publicatie bij te werken. Bezoek deze pagina regelmatig om de huidige voorwaarden door te lezen, want deze zijn bindend voor u. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info [@] Gratisvoorvrouwen.be